RHH Styrelse 2018

  Mandat går ut              
Ordförande 2019 Badh Inga-Lill         holec64@hotmail.com 
Vice ordförande   karlsson Angelika        

fangelicakarlsson@gmail.com

Sekreterare   Söderlund Ewelina         soderlundewelina@gmail.com
Kassör    Vakant            
Ledamot   Landegren Zandra          zandralandegren@gmail.com
Ledamot   Larsson Sara          sara.larsson89@hotmail.com
Ledamot   Selin pia        

selin.pia@hotmail.com

 

                 
Suppleant 1   Dahlen Mats         mattsdahlen@hotmail.com
Suppleant 2   Fallqvist Annica         qylie@hotmail.com

 


 

Tävlingssektor

Sammankallande  Badh Inga-Lill         holec64@hotmail.com

 


 

Rasutvecklingsektor RUS

Sammankallande Fallqvist Annika

                                      

       ras@rhh.se

 


 

RAS Fallqvist Annika                                                                  ras@rhh.se
             
Valberedning Wahlström Stina       stinaochmatts@telia.com