Betala in medlemskap på postgironummer: 190 95 21 - 5

Maila dina uppgifter till Rhh's Kassör: rhhkassor@outlook.com

images 

 

 

                                                              Välkommen till

                                                   Rasklubben för Hollandse Herdershond

 

                                                             Vill du bli medlem i RHH

Medlemsavgiften är 250 kr. Om du redan är medlem i SBK

betalar du endast in 250 kr till RHH postgiro 190 95 21-5.

Om du inte är medlem betalar du 650 kr på samma pg,

Så betalar du samtidigt förbundsavgift till SBK.

Familjemedlemskap kostar 110:- .

Ungdomsmedlem är 6-25 år. Gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välj RHH som klubbtillhörighet (man väljer rasen så blir det rätt). Du får då två medlemskap för priset av ett. Läs mer på www.shu.se

 

Websida

www.rhh.se

 

Facebookgrupp

Rasklubben Hollandse Herdershond