VISST VILL DU HJÄLPA OSS JOBBA FÖR ATT BEHÅLLA VÅR RAS FRISK!

Vi vet sedan andra rasers ökade poppularitet att även sjukdomar å defekter oftast ökar – vi i Rasutvecklingssektorn (RUS) vill, med hjälp av er ägare & våra uppfödare, jobba för att behålla rasen som den friska arbetshund den i dag är!

Ditt samarbete & ditt engagemang kan göra skillnad!

För att RUS sektorn ska kunna jobba med rasens hälsa, så krävs ett bra underlag & framför allt ett ärligt underlag – här hoppas vi på din hjälp!

På denna sida finner du 2 enkäter att fylla i , ladda ned , spara å sända oss – en för våra uppfödare & en för våra enskilda ägare!

Allt material sparas & är till för att RUS tillsammans med våra uppfödare & enskilda ägare , ska kunna jobba för att bevara vår ras som en frisk & sund arbetshund !

rhh

frågor & svar skickas till ras@rhh.se